09th helmi2017

10. – 25. 02. 2017 Kristina Elo ja Mimosa Elo

STATEMENT

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, enkä taiteilijana kiistä värien olemassaoloa, mutta samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa ratkaisee taulujani tutkittaessa tulevaa keinoälyn ja ihmisjärjen välistä behaviorismia.

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että positiivisen diskriminaation käsittäminen kulttuurisen työni voimavarana havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä vastakkaisten tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja kansainvälisen kulttuurivaihdon myllerryksessä.

Vaihtelevalla menestyksellä myös syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen taiteen kaikilla tasoilla johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti viimeaikaisia absurdeja väittämiä koulutuksen puutteen vähyydestä.

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että monimuotoisuuden hahmottaminen galleriaanisena voimavarana opettaa sisäistämään nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä sekä minuuttitaiteen merkityksettömyyttä .

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä yksinkertaistaa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että taiteen tason heikkeneminen klassillisesta näkökulmasta vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään huonoja perspektiivisiä näkö- ja hajuhavaintoja.

Arkielämä on opettanut meille, että asetelmalliseen ja klassilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen taiteessa havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä meihin kohdistuvaa tieto- ja taitotarvetta.

Nykyarki on myös opettanut meille, että eri taidelaitosten välinen sisäinen valtataistelu ennakoi osaltaan liian vähäisiä taloudellisia resursseja.

Kaikesta huolimatta asianomainen taidetaho mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä jota vastaan taistelen taiteellani.

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että monet tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki minun esitykselleni yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia kiistoja jotka ovat syntyneet niin taiteestani kuin osallisuudestani yleiseen keskusteluun tästä kuumasta aiheesta.

Tarvitaan syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että lopun aluksi ja alun lopuksi taiteeni todistaa oikeaksi huonoja henkisiä ja taiteen tekemisen oloja.

Mikäli et ymmärtänyt mitään tästä hölynpöly generaattorilla luodusta statementista ja kuitenkin jaksoit lukea sen loppuun pyydän sinua katsomaan tekemiäni tauluja joko livenä tai sivuilta www.kristinaelo.com

Näyttely Kotkan Valokuvakeskuksessa 10. – 25. 02. 2017

Kristina Elo