27th tammi2013

31.1. – 23.2.2013
Tällanen ol’ Viipuri -valokuvanäyttely

Ilta-Sanomien Viipuri-näyttely kiertää Suomea
Suuren suosion saavuttanut Tällanen ol’ Viipuri -valokuvanäyttely avautuu vielä kerran Kotkan
Valokuvakeskuksessa, jossa se on esillä ajalla 31.1. – 23.2.2013.

Kyseessä on Ilta-Sanomien kokoama ainutlaatuinen näyttely, joka kiersi Suomessa eri paikkakunnilla
vuoden 2012 aikana lehden 80-vuotisjuhlien kunniaksi. Näyttely oli ensimmäistä kertaa esillä
Helsingin Sanomatalossa, jossa sitä kävi katsomassa tuhansittain ihmisiä. Lukijoiden pyynnöstä Ilta-
Sanomat päätti antaa näyttelyn siitä kiinnostuneille tahoille ilmaiseksi lainaan.
Näyttelyyn on yleisöllä aina vapaa pääsy eikä Ilta-Sanomat peri näyttelyn lainaajalta maksua.
Valtavan kiinnostuksen vuoksi läheskään kaikki halukkaat tahot eivät kuitenkaan ehdi saamaan
näyttelyä omalle kotiseudulleen.

– Näyttelyn kysyntä ylitti kaikki odotuksemme. Valitettavasti emme voi sen takia lähettää Viipuri-kuvia
kaikille niitä toivoneille paikkakunnille. On kuitenkin ollut hienoa nähdä, miten paljon Suomen historia
suomalaisia kiinnostaa, päätoimittaja Ulla Appelsin sanoo.
Ajallisesti näyttely jakaantuu kolmeen eri osaan: 1930-luvun suomalainen kulta-aika, talvi- ja jatkosota
sekä Viipurin ensimmäiset neuvostovuodet.
Yksi osio on omistettu Aukusti Tuhkalle, joka kävi tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena
kuvaamassa neuvosto-Viipuria salaa 1954.

Näyttelyn kuvat on koottu yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Etelä-Karjalan museosta on saatu
mm. Eino Partasen Helios-kuvia, joitakin SA-kuvia sekä useita tuntemattomien kuvaajien otoksia.
Muita kuvalähteitä ovat Puolustusvoimien kuvakeskus, Aukusti Tuhkan perikunta sekä Pietarin
valtiollinen elokuva-, valokuva- ja äänitearkisto.

Lisätietoja: Timo Mähönen timo@kotkanvalokuvakeskus.fi
Ilta-Sanomat, Hanna Karta hanna.karta@iltasanomat.fi